Go to content

up

Przywództwo i zarządzanie w... Zdjęcie: 5/15

Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej

Po przywitaniu goście wzięli udział w sesji warsztatowej przygotowanej przez prof. Marka Kosewskiego (z lewej) dotyczącej zarządzania, przywództwa i korupcji w służbie cywilnej. Z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych gości witała dyr. Karolina Zelent-Śmigrodzka (z prawej), zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej.
Foto: KSAP

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej