Go to content

up

Przywództwo i zarządzanie w... Zdjęcie: 6/15

Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej

Wizyta finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. Na zdjęciu dyr. Karolina Zelent-Śmigrodzka, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej.
Foto: KSAP

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Przywództwo i zarządzanie w administracji publicznej