Polska pomoc

Polska pomoc w Antopolu i Mołotkowiczach

Opis: Celem projektów był rozwój programu post-internatowej adaptacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez poszerzenie dostępnego wachlarza rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie ich szans na poradzenie sobie w samodzielnym życiu.

w górę