Polska pomoc

Otwarcie wystawy poświęconej Polskiej Pomocy

Opis: - Dzięki polskiej pomocy możliwe jest wspieranie demokracji, przemian społecznych i gospodarczych, redukcji ubóstwa czy poprawa systemu edukacji ? mówił podsekretarz stanu Konrad Pawlik podczas uroczystego otwarcia w dniu 3 września 2015 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie wystawy fotograficznej poświęconej polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Foto: Karolina Siemion-Bielska

w górę