Polska pomoc

Lekcja edukacji globalnej w Suchedniowie

Opis: Lekcja o edukacji globalnej pt. ?Edukacja globalna dla najmłodszych? połączona z prelekcją krótkometrażowych filmów dokumentalnych o Polskiej Pomocy Rozwojowej na świecie odbyła się w dniu 15 lipca 2014 r. w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie. W spotkaniu wzięło udział 30 uczestników. Przedział wiekowy uczestników spotkania był zróżnicowany (5-13 lat). Długość trwania spotkania obejmowała jedną godzinę zegarową.

w górę