Polska pomoc

Konkurs fotograficzny Rozwój w obiektywie 2019

Opis: Wpłynęły setki zdjęć, pojedyncze oraz reportaże na bardzo dobrym poziomie zarówno od strony artystycznej, jak i treści zawartego w nich przekazu. Prezentowały życie codzienne i kulturę oraz problemy, jakie muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów rozwijających się. Zdjęcia wpisały się do jednej z pięciu kategorii, w których zgrupowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju, czyli: Ludzie, Planeta, Dobrobyt, Pokój, Partnerstwo.

w górę