Polska pomoc

Instalacja zbiorników wodnych w dotkniętych suszą regionach południowej Etiopii

Projekt: Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów 14 szkół podstawowych w dotkniętych suszą zonach Borena i Guji w południowej Etiopii

Kraj: Etiopia

Rok: 2012

Opis: Ze względu na brak wody pitnej wiele dzieci w Etiopii nie może uczęszczać do szkoły, szczególnie kiedy z powodu wyschnięcia studni nie są w stanie zabrać ze sobą wody z domu. Celem instalacji zbiorników na wodę pitną w szkołach było ograniczenie skutków suszy poprzez zwiększenie dostępu uczniów do wody pitnej, co będzie się przekładało na ich wyniki edukacyjne.

w górę