Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 9/10

Badanie opinii publicznej 2015

Największy odsetek badanych uznaje, że Polska ma najwięcej do zaoferowania krajom rozwijającym się w obszarze edukacji (46%) i służby zdrowia (38%). Po 23% ankietowanych uważa, że najskuteczniej moglibyśmy udzielać wsparcia w zakresie zapobiegania kryzysom i odbudowy po konfliktach oraz wspierania wzrostu gospodarczego.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015