Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 10/10

Badanie opinii publicznej 2015

Największy odsetek ankietowanych (37%) jest zdania, że Polska najlepiej może przyczynić się do rozwoju biedniejszych krajów poprzez umożliwienie studentom pochodzącym z tych państw podjęcia nauki na polskich uczelniach.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015