Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 8/10

Badanie opinii publicznej 2015

Im wyższe wykształcenie badanych, lepsza sytuacja materialna i silniejsze przekonanie o konieczności wspomagania przez Polskę rozwoju krajów słabiej rozwiniętych, tym powszechniejsza akceptacja dla przekazywania części płaconych przez siebie podatków na pomoc rozwojową dla krajów biedniejszych.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015