Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 5/10

Badanie opinii publicznej 2015

Ponad połowa osób (55%), zdaniem których Polska nie powinna wspomagać rozwoju krajów słabiej rozwiniętych swoje stanowisko motywuje tym, że Polska nie jest wystarczająco zamożna, by pomagać innym. Na drugim miejscu znalazły się argumenty dotyczące konieczności rozwiązania w pierwszej kolejności naszych własnych problemów (45%). Dwa razy rzadziej (22%) występowały poglądy, iż każde państwo samo powinno troszczyć się o siebie. Nieliczne osoby (po 6% wskazań) skłonne były podważać zaangażowanie innych w pomoc Polsce, mówiąc, że Polsce nikt nie pomagał, więc i my nie musimy pomagać innym, jak również przekonane o złym wykorzystywaniu pieniędzy, które otrzymują biedne kraje.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015