Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 4/10

Badanie opinii publicznej 2015

Zwolennicy udzielania przez Polskę pomocy krajom słabiej rozwiniętym uzasadniając swoje stanowisko, najczęściej wskazywali na chęć zrewanżowania się: bogatsze państwa pomagały nam, więc teraz my powinniśmy pomóc biedniejszym (46%) oraz na moralny obowiązek (44%). Dopiero na dalszych pozycjach znalazły się argumenty natury racjonalnej: konieczność pomocy wynikająca z międzynarodowych zobowiązań przyjętych przez Polskę (29%), spodziewane korzyści z niesienia pomocy - takie jak np. prestiż (23%) czy wystarczająco wysoki poziom zamożności Polski (16%).

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015