Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 3/10

Badanie opinii publicznej 2015

Na pytanie czy Polska powinna, czy nie powinna wspomagać krajów słabiej rozwiniętych 11% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie powinna, 54%, że raczej powinna, 16%, że raczej nie powinna, a 6%, że zdecydowanie nie powinna. 13% pytanych nie miało zdania na ten temat.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015