Go to content

up

Badanie opinii publicznej 2015 Zdjęcie: 6/10

Badanie opinii publicznej 2015

Jedna trzecia ankietowanych zetknęła się w ciągu 2-3 miesięcy poprzedzających badanie z informacjami o pomocy Polski dla innych krajów. Ankieta potwierdziła silną korelację zainteresowania sprawami publicznymi z posiadaniem informacji o współpracy rozwojowej - im większe zainteresowanie polityką tym większe prawdopodobieństwo posiadania informacji o pomocy Polski dla innych krajów.

Wyniki badania opinii publicznej nt. polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2015 r. na reprezentatywnej 1014-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 15 i więcej lat.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Badanie opinii publicznej 2015