Polska pomoc

Zrealizowane projekty administracji 2005

 WnioskodawcaTytulKraj
1MRiRW GIWWzmocnienie ukraińskiej administracji weterynaryjnej na wzór polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwiększenia bezpieczeństważywności ukraińskiejUkraina
2UKIEUkraina w drodze do Unii EuropejskiejUkraina
3MSZ DUEStaż dla pracowników administracji rządowej Republiki Mołdowa w celu zapoznania się z polskimi doświadczeniami w integracji europejskiejMołdowa
4NBPTransfer know-how w zakresie audytu banków centralnychkrajów w okresie transformacjiRóżne kraje
5MOŚ AGHStworzenie systemu udostępniania geologicznych obiektów przyrodniczych oraz identyfikacji procesów geologicznych stanowiących zagrożenie dla infrastruktury i ludności, jako wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów WietnamuWietnam
6URTiPRola, zadania i organizacja niezależngo organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego.Ukraina
7PODR Stare PoleWymiana doświadczeń w zakresie doradztwa rolniczego oraz jego wpływu na rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskichUkraina
9ARRWsparcie w zakresie tworzenia systemu monitoringu wymiany handlowej z zagranicą, promocji artykułów rolnych i rolno-spożywczych oraz zarządzania nadwyżkami żywności z przeznaczeniem dla najuboższej ludności.Palestyna
10USCUdział 10 przedstawicieli kierownictwa ukraińskiej służbycywilnej w Studium Zarządzania StrategicznegoUkraina
11MGiP DWPRRPrzekazanie doświadczeń przez DWPRR MGiP dotyczących przygotowywania i wdrażania programów rozwoju regionalnego.Ukraina
12CDR BrwinówWykorzystanie doświadczeń polskich służb doradztwa rolniczego dla wspierania restrukturyzacji rolnictwa UkrainyUkraina
13Krajowe Centrum AIDSSzkolenie diagnostów z Ukrainy z technikami diagnostycznymiw zakresie wykrywania HIV i monitorowania terapii AIDSUkraina
14MENiSPokolenie EURO 2012Ukraina
15IKCHZOpracowanie i wydanie informatora pt. Polska Twój partnergospodarczyUkraina
16PIORiNMiędzynarodowe systemy oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnegoUkraina
17PIGWprowadzenie angolskiego o instytutu geologicznego wstosowanie nowoczesnych metod kartografii geologicznejAngola
18MSpraw.Wsparcie Ukrainy w procesie integracji ze WspólnotamiEuropejskimiUkraina
19MGiP DRPSzkolenia dla Ukraińskich Służb Zatrudnienia z zakresu instytucjonalnej obsługi rynku pracyUkraina
20MGiP DPRWsparcie administracji ukraińskiej w tworzeniu strategii rozwoju regionalnegoUkraina
21MGiP DKPSZwiększenie zdolności administracji publicznej Ukrainy wzakresie polityki rozwoju gospodarczegoUkraina
22USCOtwarty i konkurencyjny nabór do służby cywilnejUkraina
23MSZ DUEStaż dla pracowników średniego i wyższego szczebla ukraińskiej administracji rządowej (MSZ) w celu zapoznania ich z polskimidoświadczeniami z przygotowania instytucji i prawodawstwa polskiego dorealizacji zadań związanych z integracją z UEUkraina
24PARPWsparcie rozwoju małych i średnich firm przy wykorzystaniuśrodków pomocy publicznejUkraina
25KGPProblematyka etyki zawodowej, polityki antykorupcyjnejoraz praw człowieka w działaniach Policji państw demokratycznych.Ukraina
w górę

Tagi