Polska pomoc

Zmiany w Planie współpracy rozwojowej na 2015 r.

W dniu 8 października 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna zatwierdził trzecią modyfikację w  Planie współpracy rozwojowej w 2015 r. Modyfikacja wynika z  potrzeby zwiększenia efektywności prowadzonej przez MSZ polityki stypendialnej realizowanej w ramach współpracy rozwojowej.

Aktualizacja Planu współpracy rozwojowej 2015 r. związana jest z rozszerzeniem od roku akademickiego 2015/2016 dotychczasowej oferty stypendialnej przy jednoczesnej konsolidacji programów. Realizowane do tej pory trzy programy stypendialne (Program stypendialny im. Stefana Banacha, Program stypendialny dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie, Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych oraz obywateli krajów rozwijających się) zostały zastąpione przez dwa programy: rozszerzony Program stypendialny im. Stefana Banacha oraz nowy Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem nowego Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Partnerstwa Wschodniego) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.

Wprowadzona modyfikacja dotyczy części I Planu, pkt. 1.2.3. „Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości” Programy stypendialne realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (str. 7).

w górę

Tagi