Polska pomoc

 

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Palestyna znajduje się pod częściową administracją Izraela i tym samym zmaga się z trudnościami w budowie ekonomicznej samodzielności. Miejscowy ruch spółdzielczy, skupiony przede wszystkim na obszarach wiejskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, cechuje się małą funkcjonalnością i brakiem siły przebicia. Produkty rolne uprawiane są na niewielką skalę, są  słabej jakości, a wydajność pracy pozostaje na niskim poziomie. Ponadto, poziom bezpieczeństwa żywieniowego w Palestynie powiązany jest z niską klasą uprawianych gruntów oraz ograniczonym dostępem do ziemi i zasobów wodnych w związku z sytuacją polityczną na Zachodnim Brzegu.

Od prowadzonych upraw i hodowli zależy zarówno poziom życia członków spółdzielni i ich rodzin, jak i poziom bezpieczeństwa żywieniowego pozostałej ludności, szczególnie tej zamieszkującej terytoria zurbanizowane. Innowacyjne i jednocześnie proste w obsłudze technologie uprawy warzyw i ziół w systemach hydroponicznych i zbiornikowych rozwiązują problem dostępności do świeżej żywności na obszarach o ograniczonym dostępie do ziemi uprawnej. Kontynuowane wsparcie dla spółdzielczego sposobu pracy rozwija samoorganizację miejscowej społeczności i buduje jej ekonomiczną niezależność.

Realizacja projektu stanowi rozszerzenie działań skoncentrowanych na tworzeniu spółdzielczego modelu agrobiznesu na Zachodnim Brzegu Jordanu. Działania te były prowadzone w Palestynie w latach 2014-2015 przy finansowym wsparciu z programu polskiej współpracy rozwojowej (projekty nr 81/2014, 305/2015).

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Pierwszy moduł projektu planowany jest na 1 kwietnia – 31 grudnia 2016 r. na Zachodnim Brzegu Jordanu. Swoim działaniem obejmuje on 8 spółdzielni produkcyjnych i sprzedażowych grupy Mawasem, 3 supermarkety wspierające sprzedaż tych produktów oraz 4 jednostki zajmujące się produkcją świeżych warzyw i ziół w systemach hydroponicznych i zbiornikowych (w tym 3 nowe podmioty, zajmujące się działalnością społeczną i charytatywną). Wykonawcą projektu jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), a lokalnym partnerem Instytut Stosowanych Badań Społecznych w Jerozolimie (Applied Research Institute in Jerusalem - ARIJ).

Projekt służy realizacji priorytetu tematycznego „zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”, ustanowionego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie drobnych rolników i zrzeszających ich spółdzielni przez zastosowanie innowacyjnych upraw hydroponicznych i zbiornikowych dla zwiększenia ich bezpieczeństwa żywieniowego oraz podniesienie dochodów w obrębie łańcucha powiązań biznesowych w grupie spółdzielczej Mawasem. W efekcie, podjęte działania mają zwiększyć efektywność funkcjonowania tego sektora w ramach palestyńskiej gospodarki. Podjęte działania przygotowują uczestników projektu do przejścia na samowystarczalny model rozwoju, oparty na mechanizmach rynkowych. Istotnym czynnikiem projektu jest wykorzystanie atutów pracy zbiorowej i funkcjonalno-produktowego oraz geograficznego zróżnicowania współpracujących pod marką Mawasem spółdzielni.

Beneficjentami projektu jest 600 wiejskich rodzin, których poziom życia w efekcie podjętych działań ma ulec poprawie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również akcja informująca o grupie produkcyjnej Mawasem i wsparciu jej z programu MSZ w polskim społeczeństwie.

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

W ramach podjętych działań, w czterech ośrodkach zainstalowano 35 systemów hydroponicznych i 40 systemów zbiornikowych o całkowitej powierzchni 335 m2. Przeprowadzono 13 szkoleń, w tym 8 dotyczących zasad siewu i pielęgnacji upraw, ustalania i stosowania kalendarza upraw, kalkulacji kosztów i ustalania efektywności finansowej dla produkowanych warzyw i ziół, 3 biznesowe i 2 z wartości spółdzielczych. Ośrodki otrzymały stałe wsparcie techniczne i merytoryczne w formie wizyt monitorujących (w sumie ponad 1400 wizyt), a innowacyjna produkcja warzyw zapewniła bezpieczeństwo żywieniowe około 600 beneficjentom. W 2 module projektu w 2017 roku uprawy zostaną rozszerzone dla celów sprzedażowych. Ośrodki zostały zaopatrzone w sadzonki, nawozy i wyposażenie przyszłych pakowni dla produkcji na sprzedaż (5 zestawów, obejmujących m.in. urządzenia foliujące, zgrzewarki, skrzynki, wagi).

W ramach wsparcia dla grupy produkcyjno-marketingowego modelu spółdzielni Mawasem opracowano 8 analiz SWOT i propozycji kroków prowadzących do ich dalszego rozwoju. Spółdzielnie zostały doposażone w sprzęt podnoszący efektywność realizowanej sprzedaży i produkcji: półki, urządzenia zgrzewcze, dojarka, dofinansowanie budowy zbiornika nawadniającego, metalowe - nierdzewne stoły do produkcji (9 zestawów o ogólnej wartości ponad 90 tys. PLN). Kontynuowano wsparcie marketingowe dla produktów grupy (udział w 3 targach, 24 degustacje, 14 publikacji reklam w prasie), mające na celu zwiększenie efektywności jej kanałów sprzedaży.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r grupa Mawasem odnotowała wzrost sprzedaży podstawowych 9 produktów o 53% w stosunku do 2015 r., co przełożyło się na zwiększenie dochodów członków spółdzielni i jakość życia ich rodzin. Wykreowany system wpłynął na wzrost ekonomicznej samodzielności uczestniczących w projekcie jednostek, przyczynił się do rozwoju ich biznesowej świadomości (planowania strategii biznesu) i pozwolił na zwiększenie poczucia odpowiedzialności społecznej. Wypracowany model potwierdził swoją atrakcyjność poprzez rosnące zainteresowanie wprowadzeniem podobnej produkcji przez kolejnych rolników (uprawy hydroponiczne i zbiornikowe). Grupę stosującą model produkcyjno-marketingowy Mawasem rozszerzono w 2016 r. o kolejne 4 spółdzielnie. 

Informacje na temat wsparcia palestyńskiej spółdzielczości pojawiły się także w polskiej przestrzeni publicznej:

•             wystawy zdjęć w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego,

•             udział w evencie „Wege Bazar” w klubie Medyka,

•             blog  na „dzisiajwbetlejem.com”

•             artykuły prasowe,

•             reportaże filmowe w magazynie „Biznes i Świat" w TVN24.