Polska pomoc

Zapytanie ofertowe - usługa hotelarska i gastronomiczna

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i obsługi technicznej szkoleń

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na usługę hotelarską, gastronomiczną i obsługę techniczną szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc”. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.

MSZ oczekuje ofert gwarantujących zapewnienie usług zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do dnia 3 lutego 2016 r.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: 27-29 maja 2016 r.

Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców będzie cena, usytuowanie obiektu oraz zapewnienie warunków określonych w pkt. I, ust.2) opisu zamówienia.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesłać na adres: wolontariat@msz.gov.pl

w górę

Tagi