Polska pomoc

Zapytanie ofertowe - szkolenie stacjonarne dla wolontariuszy i organizacja warsztatów ewaluacyjnych

 Zapytanie ofertowe: szkolenie stacjonarne dla wolontariuszy wyjeżdżających w roku 2016 do pracy w krajach rozwijających się oraz przygotowanie i poprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych dot. programu MSZ „Wolontariat polska pomoc 2015”

1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla wolontariuszy wyjeżdżających do pracy w krajach rozwijających się oraz przygotowanie i poprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych dot. programu MSZ „Wolontariat polska pomoc”. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.

2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnej ze szczegółowym opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania. Problematyka polskiej współpracy rozwojowej wolontariatu międzynarodowego oraz edukacji globalnej, której będzie dotyczyć szkolenie i warsztaty ewaluacyjne, omówiona została m.in. na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl.

3. Termin składania ofert: do dnia 3 lutego 2016 r.

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 27-29 maja 2016 r.

5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie: doświadczenie i potencjał Wykonawcy w realizacji podobnego typu zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert oraz doświadczenie osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów ewaluacyjnych programów wolontariatu. Szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku w pkt 5.

6. Kryterium wyboru ofert  złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt.5, będzie:

Cena (50%) oraz zapewnienie odpowiednich standardów szkolenia (50%) poprzez zastosowanie odpowiednich metodologii szkoleń i warsztatów, dobór wykładowców specjalizujących się zawodowo we współpracy rozwojowej, wolontariacie międzynarodowym, edukacji globalnej i medycynie tropikalnej lub medycynie podróży, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze.

Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: wolontariat@msz.gov.pl.

w górę

Tagi