Polska pomoc

Zapytanie ofertowe - szkolenie on-line dla wolontariuszy wyjeżdżających w roku 2016 do pracy w krajach rozwijających się

 

Zapytanie ofertowe: szkolenie on-line dla wolontariuszy wyjeżdżających w roku 2016 do pracy w krajach rozwijających się: przygotowanie, instalacja i przeprowadzenie szkolenia on-line

1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie, instalację i przeprowadzenia szkolenia on-line dla wolontariuszy wyjeżdżających do pracy w krajach rozwijających się. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.

2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania. Problematyka polskiej współpracy rozwojowej wolontariatu międzynarodowego oraz edukacji globalnej, której będzie dotyczyć szkolenie on-line została omówiona m.in. na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl.

3. Termin składania ofert: do dnia 3 lutego 2016 r.

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 14-24 maja 2016 r.

5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie:

a) doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu i w realizacji podobnego typu zamówień, tj. w przygotowaniu merytorycznym, instalacji i prowadzeniu w okresie ostatnich czterech lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech szkoleń on-line.

b) kwalifikacje osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku w pkt 5.

6. Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt.5, będzie:

Cena (50%) oraz zapewnienie wysokich standardów szkolenia (50%) poprzez zastosowanie odpowiednich metodologii szkoleń, dobór wykładowców i ekspertów specjalizujących się zawodowo we współpracy rozwojowej, wolontariacie międzynarodowym, edukacji globalnej i medycynie tropikalnej lub medycynie podróży i bezpieczeństwie podróży oraz doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych i poprzez współpracę z kadrą do obsługi domeny z kursem on –line. A także zagwarantowanie nieodpłatnego udostępnienia szkolenia w module e-learningowym w sposób ogólnodostępny, wymagający ewentualnej rejestracji, co najmniej do 2018 r. i zapewnienie jego informatycznej obsługi.

Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: wolontariat@msz.gov.pl.

w górę

Tagi