Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze współpracy rozwojowej na spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone pracom nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2016-2020 oraz przygotowaniom do Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju w 2015.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13:30 w siedzibie DWR MSZ, ul. Tyniecka 15/17 (sala 119). Spotkanie poprowadzi dyrekcja DWR MSZ.

Ramowa agenda spotkania:

13:30 – 14:30

Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016 -2020

Szczegółowe tematy: etapy prac nad programem, harmonogram, wynik nieformalnych konsultacji dot. oceny wdrażania obowiązującego programu 

14:30 – 14:45

Przerwa

 

14:45 – 16:00

Europejski Rok Rozwoju 2015

Szczegółowe tematy: cele i założenia, kalendarium współpracy z KE, propozycje działań w ramach ERR ze strony MSZ, dyskusja nad możliwością zaangażowania partnerów społecznych

Więcej informacji na temat Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

Więcej informacji na temat Europejskiego Roku Rozwoju 2015

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dn. 20 czerwca br. na adres e-mail: polskapomoc@msz.gov.pl, zawierające imię, nazwisko, funkcję i nazwę reprezentowanej organizacji.

w górę

Tagi