Polska pomoc

Zaproszenie do współpracy

Departament Współpracy Rozwojowej zaprasza do udziału w II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej (w zeszłym roku organizowane pod nazwą Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej), które odbędzie się w sobotę 20 września 2008 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu na odcinku pomiędzy ulicą Królewską a Ossolińskich.

Celem wydarzenia jest pobudzenie zainteresowania polskiej opinii publicznej działalnością Polski w dziedzinie współpracy rozwojowej oraz budowy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a także zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń programu polskiej pomocy.

II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej będzie wydarzeniem konferencyjno-wystawowym. Atrakcje programowe Forum będą toczyć się równolegle na scenie głównej, w namiotach tematycznych oraz na stoiskach wystawienniczych. W ramach Forum odbędą się między innymi: kameralne dyskusje z udziałem znanych osobistości i przedstawicieli mediów; targi wystawiennicze organizacji pozarządowych oraz występy artystyczne na scenie koncertowej.

Do udziału w Forum w roli wystawców zapraszamy wszystkie podmioty współpracujące z MSZ przy realizacji programu polskiej pomocy zagranicznej oraz instytucje, które realizują działania klasyfikowane jako polska oficjalna pomoc rozwojowa.

Wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania na osobnych stoiskach wystawienniczych swoich działań związanych ze współpracą rozwojową. Stoiska oraz scena główna zostaną rozmieszczone w plenerze na Krakowskim Przedmieściu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w Forum w roli wystawcy należy:

  1. zapoznać się z warunkami udziału w II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej oraz przesłać do dnia 15 sierpnia podpisany egzemplarz faksem na nr (022) 523 80 74;
  2. przesłać do dnia 15 sierpnia wypełniony formularz zgłoszeniowy na dwa adresy poczty elektronicznej: irena.kolakowska@msz.gov.pl oraz forum@boom.com.pl lub faksem na nr (022) 523 80 74;

Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Forum zostanie przesłane drogą elektroniczną do dnia 22 sierpnia. W związku z ograniczoną przestrzenią wystawienniczą organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Informacji dotyczących Forum udziela Irena Kołakowska: irena.kolakowska@msz.gov.pl, (22) 523 82 46, natomiast we wszystkich kwestiach technicznych prosimy o kontakt z Jakubem Wojdeckim: j.wojdecki@boom.com.pl, (22) 654 42 05. Wszystkie pytania i wątpliwości można także kierować na adres: forum@boom.com.pl

w górę

Tagi