Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za księgowość i rozliczenia projektów

 

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza koordynatorów i osoby odpowiedzialne za księgowość i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków MSZ w bieżącym roku na spotkanie poświęcone dokumentowaniu realizacji projektów pod względem finansowym. Spotkanie odbędzie się w dniu 1 lipca 2008 r., w godzinach 11.00-14.00 w gmachu MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 21 (budynek na rogu ulic Szucha i Litewskiej), Sala im. Lemkina.

Podczas spotkania zostaną omówione potencjalne problemy związane z dokumentowaniem wydatków oraz sporządzaniem dokumentacji finansowej projektu. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli DWR, wezmą udział pracownicy służb finansowych MSZ.

Prosimy o nadsyłanie imiennych zgłoszeń na adres: polskapomoc@msz.gov.pl najpóźniej do dnia 28 czerwca 2008 r. 

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków MSZ i przesyłanie na adres polskapomoc@msz.gov.pl wszelkich pytań, wątpliwości i kwestii, które wydają się niejasne lub mogą powodować trudności podczas rozliczania się z dotacji, a które chcieliby Państwo poruszyć podczas planowanego spotkania.

 

 Osobą do kontaktu jest p. Joanna Popławska, tel.: 022 523 8304, joanna.poplawska@msz.gov.pl

w górę

Tagi