Polska pomoc

Zakończenie Szkolenia dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się

28 lipca br. w pałacyku MSZ na Foksal odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. W szkoleniu wzięło udział, na zaproszenie polskiego MSZ, dwudziestu czterech młodych pracowników ministerstw spraw zagranicznych Angoli, Etiopii, Gruzji, Kenii, Mołdowy, Mozambiku, Nigerii, Tanzanii, Togo i Ukrainy.

Podczas czterotygodniowego szkolenia młodzi dyplomaci uczestniczyli w wykładach i dyskusjach panelowych na temat aktualnej problematyki współpracy międzynarodowej. Doskonalili warsztat pracy dyplomaty oraz poznali polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej, demokratyzacji i procesu integracji z Unią Europejską. Odwiedzili także miejsca o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przy współpracy z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w ramach implementacji polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju.

Zobacz zdjęcia w galerii fotografii.

w górę

Tagi