Polska pomoc

 

Zabezpieczenie dachu nad głową dla najbiedniejszych rodzin uchodźców syryjskich w Północnym Libanie

Rząd Libanu nie pozwala na istnienie w tym kraju zorganizowanych obozów dla uchodźców, jakie znajdują się np. na terytorium Jordanii czy Turcji. Ok. 250 tys. uchodźców syryjskich w Libanie mieszka w tzw. nieformalnych obozowiskach namiotowych (Informal Tented Settlements), które są zbudowane z łatwopalnych materiałów: drewna, plastiku i różnego rodzaju tkanin. Od wielu lat pożary tych obozowisk są nierozwiązanym problemem. W 2015 roku tylko w Dolinie Bekaa w pożarach na terenie obozowisk namiotowych zginęło ponad 50 uchodźców. Dystrybucja gaśnic przeprowadzana przez różne organizacje humanitarne okazała się nieskuteczna; pierwszym projektem skutecznie zapobiegającym pożarom obozów dla uchodźców był dopiero program Polskiej Pomocy i PCPM, który doprowadził w latach 2016-17 do instalacji punktów przeciwpożarowych w 70 obozach. Punkty te, wyposażono w środki konieczne do ugaszenia pożaru takie jak gaśnice, piasek, tłumicę, bosak i inny ręczny sprzęt przeciwpożarowy. Projekt wyróżnił się niezwykłą skutecznością i przyczynił się do ugaszenia 20 pożarów obozów (dane na grudzień 2017 roku) - czyli ich skuteczność wyniosła aż 28%.

Sytuacja materialna wielu uchodźców syryjskich jest krytyczna. Systematyczny napływ uchodźców nasilił niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne tj. wzrost cen produktów, wynajmu lokali oraz wzrost konkurencji na rynku pracy. W Libanie stopa bezrobocia wśród uchodźców syryjskich wynosi ok. 35-40%. Sytuacja na rynku pracy jest znacznie gorsza dla kobiet w porównaniu do mężczyzn. Według statystyk ponad 70% kobiet w Libanie nie podejmuje pracy zarobkowej, natomiast kobiety podejmujące pracę zarabiają średnio o 40% mniej niż mężczyźni. Niemniej jednak, ciężka sytuacja finansowa zmusza kobiety do podjęcia pracy mimo gorszych warunków. Głównym problemem humanitarnym w Libanie jest pogłębiające się ubóstwo uchodźców syryjskich, szczególnie tych rodzin, które nie mają ani jednego domownika zdolnego do pracy. Oznacza to, że w rodzinach, w których żaden z domowników nie jest w stanie podjąć pracy jedynym źródłem utrzymania jest wsparcie organizacji humanitarnych.

Zabezpieczenie dachu nad głową dla najbiedniejszych rodzin uchodźców syryjskich w Północnym Libanie

Projekt Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” prowadzony jest w północnej części Libanu od 1 kwietnia 2018 r. Realizacja zadań potrwa do końca roku.

Celem projektu jest wsparcie beneficjentów bezpośrednią pomocą finansową. Projekt „Cash for Rent” jest to rodzaj zapomogi celowej, której założeniem jest zabezpieczenie syryjskim uchodźcom dachu nad głową. Tego typu program oferowany najuboższym uchodźcom syryjskim zwiększa ich możliwość do wynajmu mieszkań od ludności libańskiej. Program ten zakłada w szczególności zagwarantowanie uchodźcom syryjskim mieszkania w najkrytyczniejszym okresie zimowym 2018-2019 roku od października do marca. Wybór beneficjentów zostanie przeprowadzony wspólne z UNHCR i zostanie oparty o bazę danych uchodźców niniejszej organizacji. Wysokość pomocy i sposób jej przekazywania został zaplanowany już w 2013 roku i będzie kontynuacją działań PCPM z zakresu Cash for Rent rozpoczętych dzięki środkom Polskiej Pomocy w 2012 roku.

Głównymi beneficjentami projektu są uchodźcy syryjscy, którzy przybyli do północnego Libanu i prowincji Akkar w latach 2012-2014.  W projekcie ujęto 975 rodzin uchodźców syryjskich i 500 rodzin libańskich, które wynajmują swoje mieszkania Syryjczykom (w sumie 6385 osób). Pomocą objęte zostaną osoby, które żyją poniżej granicy minimalnej egzystencji, nie mieszkające w obozowiskach namiotowych lub w budynkach wyremontowanych przez inne organizacje i  nie otrzymujące Multi-Purpose Cash Assistance od UNHCR (program ten zawiera kwotę potrzebną na wynajem mieszkania). Priorytetowo programem objęte zostaną rodziny mieszkające w miejscowościach położonych wysoko ponad poziomem morza, w których temperatura zimą jest najniższa. Przed zakwalifikowaniem do otrzymania pomocy, rodziny zostaną odwiedzone przez pracowników PCPM w celu zrewidowania ich rzeczywistego zapotrzebowania na pomoc.