Polska pomoc

Wzmocnienie roli i profesjonalizacja działań rolniczych służb doradczych Republiki Mołdowy

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli mołdawscy doradcy i konsultanci rolni, a partnerem - Krajowa Agencja Rozwoju Wsi w Kiszyniowie. Projekt miał na celu poprawę sytuacji ekonomicznej mołdawskich gospodarstw rolnych poprzez analizę żywotności ekonomicznej, co przełoży się na dywersyfikację działalności, w tym na rozwijanie produkcji energii odnawialnej poprawiającej bilans energetyczny tego kraju, oraz wprowadzenie racjonalnych programów wsparcia. W ramach projektu zrealizowano szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz warsztaty z zakresu europejskiego systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN). Uczestnicy szkoleń spotkali się z przedstawicielami polskiej administracji rządowej i samorządowej, agencji działających w sferze rolnictwa, samorządu rolniczego oraz organizacji rolniczych; odbyli też zajęcia w terenie.

Realizujący projekt:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu

http://www.podr.pl/

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz