Polska pomoc

Wystawa "Polska pomoc w obiektywie" na Uniwersytecie Warszawskim

Wystawa fotograficzna przedstawiająca działalność pomocową Polski w krajach Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki zostanie zaprezentowana w Auditorium Maximum Uniwesytetu Warszawskiego w dniach 15-28 czerwca 2007 r.

Zapraszamy zainteresowanych oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wkładu Polski we współpracę międzynarodową.

Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w trakcie realizacji projektów pomocowych w latach 2004-2005. Projekty realizowane były głównie przez organizacje pozarządowe, a także polskie placówki w Afryce i Azji. Na wystawie znajduje się również ciekawy materiał dokumentujący akcje udzielania pomocy humanitarnej.

Serdecznie zapraszamy!

w górę

Tagi