Polska pomoc

Wystawa "Polska pomoc" w Brukseli

W dniach 6-14 marca 2007 r. wystawa fotograficzna „Polska pomoc w obiektywie - Polish aid in focus" zostanie zaprezentowana w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Otwarcie wystawy zostało przewidziane na 6 marca o godzinie 19.00. W uroczystości weźmie udział Pan Ambasador Jan Tombiński oraz Pan Andrzej Skrzydło, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej.

Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni m.in. polscy eurodeputowani, przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi Polska współpracuje w zakresie pomocy zagranicznej, a także przedstawiciele instytucji Komisji Europejskiej działających w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Poszerzona tematycznie wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w trakcie realizacji projektów pomocowych w latach 2004-2006. Projekty realizowane były głównie przez organizacje pozarządowe, a także polskie placówki dyplomatyczne w Afryce i Azji. Na wystawie znajduje się również ciekawy materiał zdjęciowy oraz informacyjny dokumentujący polską współpracę z krajami Europy Wschodniej - m.in. z Białorusią, Ukrainą i Mołdową, a także z krajami Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.

w górę

Tagi