Polska pomoc

Wystawa „Polska pomoc w obiektywie” w Sejmie

Prezentacja wystawy w Sejmie RP, 4-8 grudnia 2006 r.

W dniach 4-8 grudnia Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprezentuje wystawę „Polska pomoc w obiektywie" w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej.

Celem wystawy jest przybliżenie działań Polski w zakresie pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz promocji demokracji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas wystawy odwiedzający będą mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi nt. polskiego programu pomocy zagranicznej - m.in. z Raportem rocznym 2005 „Polska współpraca na rzecz rozwoju" oraz broszurami „Polska pomoc zagraniczna 2006" oraz „Polska pomoc - jak działamy".

Zdjęcia prezentowane podczas wystawy stanowią dokumentację:

  • projektów polskich organizacji pozarządowych zrealizowanych przy współfinansowaniu MSZ,
  • projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów, a więc za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych głównie w Afryce,
  • akcji udzielania pomocy humanitarnej.

Zobacz: Broszurk informacyjna wystawy "Polska pomoc w obiektywie"

w górę

Tagi