Polska pomoc

Wystawa „Polska pomoc w obiektywie” w SGH

Wystawa fotograficzna przedstawiająca działalność pomocową Polski w krajach Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki została zaprezentowana w Szkole Głównej Handlowej w dniach 16-31 stycznia 2007 r.

W trakcie wystawy udostępniony został raport pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju 2005" w wersji drukowanej i elektronicznej, a także broszury informujące o działaniach pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz partnerów w 2006 roku.

Wystawa prezentowała zdjęcia wykonane w trakcie realizacji projektów pomocowych w latach 2004-2005. Projekty realizowane były głównie przez organizacje pozarządowe, a także polskie placówki w Afryce i Azji. Na wystawie znajdował się również materiał dokumentujący akcje udzielania pomocy humanitarnej.

w górę

Tagi