Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2015"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Wolontariat polska pomoc 2015” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych na 22 projekty.

Lista projektów, którym przyznano dotację w konkursu „Wolontariat polska pomoc 2015”:

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kraj

Kwota dofinansowania (PLN)

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA

1

747/2015

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Poprawa jakości świadczonej opieki medycznej w Dystrykcie Gakenke (Ruanda).

Ruanda

37 526

2

749/2015

Śląska Misja Medyczna "TO-MISJA"

Misja Medyczna do Paragwaju

Paragwaj

80 812

3

750/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

"Back to basics". Działania medyczno - edukacyjne w Mendi w Papui Nowej Gwinei.

Papua Nowa Gwinea

50 092

4

751/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) - kontynuacja

Indie

57 815

5

752/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii

Kenia

42 070

6

761/2015

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Laboratorium życia - praktyczna edukacja uczniów i nauczycieli szkoły średniej w Mwamapalala w Tanzanii

Tanzania

32 300

7

763/2015

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad kobietami i dziećmi z plemienia Masajów, ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej nad kobietami ciężarnymi z regionu misji Moita Bwawani w Tanzanii.

Tanzania

35 100

8

764/2015

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Dziecko niepełnosprawne potrafi dużo - projekt z zakresu wspierania rozwoju podopiecznych Centrum Terapeutycznego PUNTITI (Boliwia)

Boliwia

65 825

9

769/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Misja Rushaki

Ruanda

81 346

10

783/2015

FUNDACJA KIABAKARI

"Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli) - Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii

Tanzania

95 070

11

786/2015

Caritas Polska

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia uświadamiające dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli

Ghana

38 080

12

794/2015

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Butiamy

Tanzania

76 070

13

796/2015

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności

Zambia

43 979

14

797/2015

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 6

Boliwia

69 290

15

827/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Misja w Madang

Papua Nowa Gwinea

68 820

16

832/2015

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia

Etiopia

38 172

17

849/2015

Fundacja Kultury Świata

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali

Uganda

37 007

18

891/2015

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III

Kirgistan

98 736

19

912/2015

Dla Zdrowia. Fundacja na rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego

Edukacja wieloaspektowa wychowanek oraz personelu Domu Dziecka im. Świętego Antoniego w Limuru, w Kenii

Kenia

41 380

20

915/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Położna w Afryce - Kithatu

Kenia

28 985

21

921/2015

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Terenów Wiejskich

Wsparcie wolontariackie rehabilitacji w obszarach wiejskich w Malawi

Malawi

58 652

22

929/2015

Caritas Polska

Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno - socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych

Autonomia Palestyńska

36 366

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Wolontariat polska pomoc 2015” w terminie wpłynęły 32 wnioski projektowe, wszystkie spełniły kryteria formalne konkursu.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje otrzymają 22 wnioski projektowe, na łączną kwotę 1 213 493 PLN, w realizacji których weźmie udział 40 wolontariuszy na terenie 14 krajów.

w górę