Polska pomoc

Wyniki konkursu na pomoc humanitarną dla Sudanu Południowego

Informacja o wynikach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania „Pomoc humanitarna dla Sudanu Południowego"

 

OBWIESZCZENIE NR 5

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

 

z up. Ministra Spraw Zagranicznych
PODSEKRETARZ STANU
Ryszard Schnepf

Załącznik:

  1. Lista dotacji przyznanych w ramach konkursu „Pomoc humanitarna dla Sudanu południowego" pobierz
w górę

Tagi