Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc zagraniczna 2008"

Na konkurs "Pomoc zagraniczna 2008" w terminie wpłynęło 286 wniosków na łączną sumę 74 milionów złotych. Dotacje, w łącznej kwocie 25 milionów złotych, przyznano 98 projektom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2008" dotację otrzymują następujące podmioty:

WYNIKI WEDŁUG KRAJÓW I REGIONÓW:

 

 

LISTA DOTACJI PRZYZNANYCH W RAMACH KONKURSU "POMOC ZAGRANICZNA - 2008"

 

 

 

 

 

lp

nr wniosku

organizacja

tytuł projektu

przyznana dotacja

 

 

 

 

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

 

1

14/2008

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

www.susvet.info - młodzieżowe informacje z całego świata

188 096,00

2

22/2008

Fundacja Wolność i Demokracja

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2008

441 560,00

3

104/2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

Wspieranie niezależnej informacji na terenie Republiki Białoruś ze szczególnym uwzględnieniem audycji radiowych w roku 2008

1 999 240,00

4

240/2008

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Białoruska Biblioteka Internetowa Kamunikat.org 2008

90 740,00

5

529/2008

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

Liderzy dla Demokracji

208 920,00

6

546/2008

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Wsparcie niezależnych wydawnictw książkowych i kolportażu na Białorusi

350 705,00

7

591/2008

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla białoruskich organizacji społecznych

111 205,00

8

642/2008

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

"Otwarte szanse" - aktywizacja i wsparcie grup społecznych zagrożonych marginalizacją

249 569,00

9

660/2008

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Białoruski Program Wydawniczy

158 868,00

10

820/2008

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Wsparcie niezależnej prasy regionalnej w Białorusi

328 380,00

11

830/2008

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych

Belarus-Live 2008 - od społeczności wirtualnej do realnej. Projekt informacyjno-kulturalny skierowany na poszerzenie dostępu do informacji o Białorusi społeczeństwa białoruskiego połączony z białoruską szkołą dziennikarstwa

266 155,00

12

928/2008

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Białoruski Underground

59 738,00

 

 

 

 

 

 

UKRAINA

 

 

 

1

4/2008

Fundacja im. Stefana Batorego

Ukraina w drodze do Unii Europejskiej - wsparcie administracji państwowej i społeczeństwa obywatelskiego

155 776,00

2

11/2008

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Wprowadzanie standardów przejrzystości w działalność samorządów lokalnych we wschodniej Ukrainie.

95 011,00

3

24/2008

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu

"O krok Dalej"- upowszechnianie i wdrażanie Systemu Nauczania Kierowanego na Ukrainie

80 300,00

4

25/2008

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie

224 380,00

5

26/2008

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Europa w ukraińskich mediach

174 865,00

6

27/2008

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Europejskie dobrosąsiedztwo

354 955,00

7

43/2008

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

346 690,00

8

45/2008

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

PROGRAM WSPOMAGANEGO ZATRUDNIENIA "TRENER" - innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych. Działania pilotażowe w obwodzie lwowskim.

148 260,00

9

89/2008

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Samorząd jako animator rozwoju lokalnego

155 315,00

10

93/2008

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Dobre praktyki w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii HIV/AIDS na Ukrainie.

104 100,00

11

517/2008

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Razem w Europie

221 090,00

12

532/2008

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

Przygotowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania przed kryzysami gospodarczymi na Ukrainie

162 900,00

13

534/2008

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

Przygotowanie strategii reformowania niepieniężnych świadczeń społecznych na Ukrainie

196 840,00

14

539/2008

Polski Czerwony Krzyż

Polska - Ukraina - razem ku wspólnej przyszłości!

104 634,00

15

577/2008

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundusze europejskie dla samorządów Ukrainy - jak skutecznie zarządzać projektem europejskim

280 550,00

16

578/2008

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukację w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii

65 230,00

17

580/2008

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej

290 085,00

18

606/2008

Towarzystwo NASZ DOM

Przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych na Ukrainie, modelowe rozwiązania reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie.

241 645,00

19

631/2008

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Aktywni młodzi przyszłością Ukrainy

180 000,00

20

641/2008

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Nowe wyzwania, nowa jakość - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 w Urzędzie Miasta Dniepropietrowska

217 510,00

21

644/2008

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Ukrainy: zmiana percepcji

375 740,00

22

646/2008

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Znowu RAZEM-wymiany młodzieży 2008

571 532,00

23

681/2008

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw

256 255,00

24

694/2008

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

III Ukraińska Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych

269 597,60

25

727/2008

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przejrzysta Ukraina. Budowanie efektywnej i etycznej samorządności na Ukrainie

493 236,00

26

745/2008

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Program studyjny dla ukraińskich analityków polityki publicznej (1 edycja)

145 430,00

27

764/2008

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Społeczeństwo i Armia - wzajemne zaufanie podstawą dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego

184 475,00

28

791/2008

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Wsparcie eksperckie w przygotowaniu prawnych i społecznych podstaw dla reformy samorządowo- terytorialnej w Ukrainie

604 778,00

29

834/2008

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Rozwój sieci samopomocy na Ukrainie

108 780,00

30

851/2008

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Wsparcie transformacji gospodarczej Ukrainy poprzez stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości przy uczelniach wyższych.

224 260,00

31

861/2008

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim

180 369,06

32

887/2008

Fundacja Inna Przestrzeń

Kampanie społeczne - Know How i realizacja. Wsparcie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego na Ukrainie.

151 422,00

33

901/2008

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Akademi@ demokracji - wsparcie dla kształcenia politycznego i obywatelskiego na Ukrainie

208 968,00

34

903/2008

Stowarzyszenie B4

"Przyjedźcie i zobaczcie" - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich

221 018,00

 

 

 

 

 

 

AFGANISTAN

 

 

 

1

596/2008

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników Departamentu Edukacji w prowincji Panczszir w Afganistanie

235 424,60

2

630/2008

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Zapewnienie dostępu do wody pitnej zagrożonym grupom społecznym w prowincji Kapisa w Afganistanie

492 834,60

3

825/2008

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Poprawa dostępu i jakości edukacji w prowincji Panczszir w Afganistanie

325 096,60

 

 

 

 

 

 

GRUZJA

 

 

 

1

19/2008

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Prasa lokalna na rzecz rozwoju samorządności lokalnej w Gruzji - kampania wyborcza na łamach prasy lokalnej

99 630,00

2

63/2008

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Zarządzanie, partycypacja, edukacja - nowa droga gruzińskiego samorządu

222 050,00

3

241/2008

WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody

Rozwój pszczelarstwa na obszarach wiejskich w otoczeniu Parku Narodowego Mtirala w Gruzji

191 880,00

4

340/2008

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"

Praktyki dla pracowników gruzińskiej administracji samorządowej

133 530,31

5

349/2008

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży

Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich

218 502,00

6

519/2008

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

Nasza siła jest w nas samych... polsko-gruzińskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej.

484 600,00

7

528/2008

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

Aktywna Gruzja. Akademia Samorządowa Kobiet

120 560,00

8

611/2008

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Rozwój agroturystyki w Pankisi i Dżawachetii

102 370,00

9

663/2008

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Wsparcie gruzińskich władz regionalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich

118 540,00

10

831/2008

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Zrównoważony rozwój społeczności samorządowych wybranych obszarów wiejskich Gruzji.

237 429,00

 

 

 

 

 

 

MOŁDOWA

 

 

 

1

20/2008

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Profesjonalna gazeta lokalna niezbędnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie

158 330,00

2

278/2008

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Rozwój i promocja wiejskiego produktu lokalnego w Mołdawii

201 030,00

3

480/2008

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie poprzez demokratyzację lokalnych organizacji pozarządowych

175 380,00

4

535/2008

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje emigracji z obszarów wiejskich w Mołdowie. Wsparcie dla administracji mołdowskiej

217 410,00

5

569/2008

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Przygotowanie audytorów wewnętrznych dla samorządów Mołdowy

394 979,00

6

583/2008

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Projekt pilotażowy "Uruchomienie działalności analitycznej w zakresie polityki rolnej w Mołdowie"

179 348,00

7

748/2008

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

Obywatelska Mołdowa

88 282,80

8

890/2008

Stowarzyszenie B4

„Promocja i rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Mołdawii"

331 192,00

9

925/2008

TERRA HUMANA

"Współpraca dla przyszłości. Rozwój samorządu terytorialnego we współpracy

245 865,00

 

 

 

 

 

 

TANZANIA

 

 

 

1

30/2008

Fundacja Simba Friends

TEHAMA - technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro

173 096,00

2

541/2008

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wspieranie Programu Rozwoju Szkolnictwa na Poziomie Podstawowym w Biharamulo, Tanzania

407 133,00

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

 

 

1

16/2008

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Poprawa sytuacji wodno-sanitarnej w trzech placówkach edukacyjnych w Dystrykcie Betlejem, 2008

610 186,67

2

42/2008

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Civil Palestine

157 939,20

3

53/2008

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Rozwój przedsiębiorczości kobiet - Małe Zwierzęta, Duża Wartość: Hodowla zwierząt oraz produkcja przetworów mlecznych przez kobiety z Autonomii Palestyńskiej, 2008

323 986,00

 

 

 

 

 

 

AFRYKA I BLISKI WSCHÓD

 

 

1

2/2008 Kenia

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

REMONT I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SLUMSACH KAWANGWARE, NAIROBI - KENIA

221 919,00

2

7/2008 Kenia

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

BUDOWA ZBIORNIKA I UJĘCIA WODY W UUNI, MACHAKOS - KENIA

285 531,00

3

38/2008 Sudan

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Modelowe Centrum Szkoleń Zawodowych w Jubie, Południowy Sudan

598 831,80

4

54/2008 Zambia

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Budowa Szkoły Podstawowej w Mpunde (Zambia)

113 602,26

5

69/2008 Kenia

Fundacja Simba Friends

Maji Moto - budowa placówki edukacyjnej oraz promocja ochrony praw kobiet na ziemi Masajów

242 355,72

6

71/2008 Ghana

Centrum Współpracy Rozwojowej

Centrum Szkoleniowe Wioski Życia i Nadziei

278 471,00

7

82/2008 Sudan

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Zapewnienie dostępu do wody pitnej mieszkańcom obozów dla IDPs i ludności miejscowej w Zachodnim Darfurze

763 630,74

8

476/2008 Malawi

Fundacja Sue Ryder

Rehabilitacja medyczna w obszarach wiejskich Malawi

142 539,00

9

503/2008 Sudan

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Rozwój przedsiębiorczości kobiet poprzez promowanie nowych aktywności zawodowych w payamie Kolnyang w południowym Sudanie

283 025,94

10

506/2008 Angola

Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów

Ratowanie zdrowia i życia angolańskich pacjentów z HIV/AIDS i/lub gruźlicą. Specjalistyczna pomoc lekarzy z Polski dla ludności angolańskiej. Edukacja i promocja zdrowia - intensyfikacja działań.

441 000,00

11

514/2008 Zambia

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowe edukacji w Mansie, Zambia

490 520,00

12

722/2008 Zambia

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Promocja aktywności młodzieży poprzez sport w Kabwe, Zambia

289 023,00

13

836/2008 Ghana

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi-Todzi (Ghana)

163 990,00

14

921/2008 Sudan

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Specjalistyczna pomoc medyczna oraz szkolenia zawodowe dla kobiet z przetoką dróg rodnych w Południowym Sudanie (Sudan)

191 698,56

 

 

 

 

 

 

AZJA, w tym AZJA ŚRODKOWA i KAUKAZ POŁUDNIOWY

 

1

52/2008  Kazachstan

Fundacja Puszczy Rominckiej

Rozwój edukacji ekologicznej i obywatelskiej w kazachskiej części gór Ałtaj

162 575,00

2

544/2008   Kirgistan

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Zwiększenie dostępności do wody pitnej w mieście Koczkor-Ata (Republika Kirgistan). Etap I - renowacja studni

179 440,00

3

658/2008    Armenia

Fundacja Gajusz

"Dzieci bez granic - stworzenie podstaw opieki paliatywnej nad dziećmi w Armenii".

54 050,00

4

673/2008 Azerbejdżan

Polski Czerwony Krzyż

Pierwsza pomoc w społecznościach lokalnych

93 359,54

5

687/2008 Tadżykistan

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody "BIOS"

Podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wśród lokalnych społecznosci Tadżykistanu - światowej ostoi bioróżnorodności

66 075,00

6

817/2008 Azerbejdżan, Armenia

Fundacja Inna Przestrzeń

Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie dla instytucji państwowych, promowanie dobrych praktyk oraz walka z korupcją w zakresie pomocy społecznej. Azerbejdżan - Armenia - Polska

143 590,00

7

837/2008     Wietnam

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Wsparcie transformacji gospodarczej Wietnamu poprzez stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości przy uczelniach wyższych.

213 156,00

8

873/2008 Tadżykistan

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wsparcie materiałowe i merytoryczne instytucji i organizacji z sektora Obrony Cywilnej

149 954,00

 

 

 

 

 

 

BAŁKANY ZACHODNIE

 

 

1

604/2008 Macedonia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Europejskie fundusze - Macedońska edukacja - Polskie doświadczenia

146 205,00

2

607/2008       Kosowo

Fundacja Partners Polska

Centra aktywności ekonomicznej kobiet w Kosowie. Wsparcie rozwoju gospodarczego regionu Dukagjini.

286 305,00

3

841/2008 Macedonia

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku

Wspieranie transformacji gospodarczej w zakresie samopomocy finansowej w FYR. Macedonii- 2008.

103 375,00

w górę

Tagi