Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2015"

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2015” przyznane zostały dotacje na realizację zadań zleconych. W tej edycji konkursu dofinansowanie, którego łączna wysokość wyniesie 1 479 757 zł, otrzyma 14 projektów. Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dotację, listę projektów rezerwowych, informację o przebiegu konkursu oraz listę projektów odrzuconych z powodów formalnych.

MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Edukacja globalna 2015"

L.p.

nr projektu

typ instytucji

projektodawca

tytuł projektu

kwota dofinansowania

Zadanie I Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności

 1

 892/2015

 NGO

Fundacja HumanDoc

Jak urządzić świat? Edukacja globalna w prasie i mediach elektronicznych.

139 100 PLN 

 2

 773/2015

 NGO

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Odpowiedzialny podróżnik – popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności - kontynuacja

113 545 PLN

 3

 758/2015

 NGO

Fundacja HumanDoc

Cykl reportaży telewizyjnych z zakresu edukacji globalnej

143 800 PLN

 4

 726/2015

 NGO

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Interaktywny atlas świata

119 960 PLN

 5

 909/2015

 NGO

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)

123 055 PLN

 Łącznie na zadanie I 

639 460 PLN

Zadanie II Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji

 6

815/2015

 NGO

Fundacja Edukacja dla Demokracji

E-globalna tłumaczy świat

80 000 PLN

 7

767/2015

 NGO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

83 176 PLN

 8

813/2015

 NGO

Polska Akcja Humanitarna

Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, aby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej

105 100 PLN

 9

887/2015

 NGO

Związek Harcerstwa Polskiego

Kierunek Azja! Ze skautowego Jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów

116 905 PLN

 Łącznie na zadanie II

385 181 PLN 

Zadanie III Festiwal filmów o tematyce rozwojowej

 10

757/2015

 NGO

Fundacja HumanDoc

VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

150 000 PLN

 Łącznie na zadanie III

150 000 PLN 

Zadanie IV Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

 11

725/2015

 NGO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności - kontynuacja

60 136 PLN

 12

766/2015

 NGO

Związek Harcerstwa Polskiego

Edukacja globalna w ZHP. Wzmacnianie pozycji propozycji programowych i rozwijanie wiedzy, kompetencji i postaw kształtowanych przez edukację globalną.

71 100 PLN

 13

907/2015

 NGO

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu

130 690 PLN

 14

731/2015

 NGO

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa w Europejskim Roku Rozwoju 2015

43 190 PLN

 Łącznie na zadanie IV

305 116 PLN 

 Łącznie

1 479 757 PLN 

Informacja o przebiegu konkursu

W konkursie „Edukacja globalna 2015” 38 podmiotów złożyło w sumie 52 wnioski projektowe. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 5 752 274 zł.

Kryteria formalne konkursu spełniło 40 wniosków, spośród których Komisja konkursowa przyznała ocenę pozytywną, tj. wynoszącą co najmniej 60% oceny maksymalnej, 27 wnioskom. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosków z powodów formalnych było niespełnienie przez wnioskodawców warunków ubiegania się o dofinansowanie określonych w pkt. 4 Regulaminu konkursu.

W ramach limitu środków wynoszącego 1 479 757 zł Komisja zakwalifikowała do dofinansowania 14 najwyżej ocenionych wniosków projektowych, w tym 5 wniosków w ramach zadania I, 4 wnioski w ramach zadania II, 1 wniosek w ramach zadania III i 4 wnioski w ramach zadania IV.

Z uwagi na brak wystarczających środków 13 projektów zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Projekty te mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z wnioskodawców, któremu przyznano dotację.

 

Ponadto Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przypomina, że w 2015 r. wdrażane są drugie moduły 5 projektów rozwojowych wyłonionych w konkursie "Edukacja globalna 2014". Na te inicjatywy MSZ przeznaczy w bieżącym roku łącznie 1 120 243 zł.

w górę