Polska pomoc

Wyniki konkursu „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011”

 

OBWIESZCZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 8 kwietnia 2011r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania  „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011" wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom


Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ogłasza się
w załączniku do obwieszczenia wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

 

 Z up. Ministra Spraw Zagranicznych

               PODSEKRETARZ STANU

                          Krzysztof Stanowski

w górę

Tagi