Polska pomoc

 

Wymiana ogrodzenia w przedszkolu w Lyndhurst

Lyndhurst jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Johannesburga, wskaźnik napadów o charakterze rabunkowym jest tutaj jednym z najwyższych na świecie. Przedszkole, które się tam mieści od ok. 30 lat prowadzone jest przez Siostry Służebniczki (wcześniej przez 30 lat Siostry prowadziły w tym budynku dom dziecka). Siostry poprzez prowadzenie przedszkola w tej okolicy prowadzą działalność edukacyjną i społeczną, uczęszczają do nich dzieci z biednych afrykańskich rodzin, także spośród środowisk imigranckich, często bezpłatnie.

Placówka utrzymuje się z opłat za opiekę nad dziećmi, prywatnych dotacji, a także wolontariackiej pracy większości pracowników. W związku z wiekiem budynku, w poprzednich latach w przedszkolu wyremontowano sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne. Ze względu na niewystarczające fundusze nie naprawiono ogrodzenia, które jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnej wymiany. Jest zbyt niskie i przerdzewiałe, miejscami posiada znaczące ubytki, a także bramę, której nie można zamknąć. Ze względu na wiek dzieci i położenie ośrodka stwarza to ryzyko dla ich bezpieczeństwa.

Wymiana ogrodzenia na solidniejsze i wyższe pozwoli na znaczącą poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie liczby dzieci, które będą mogły zostać przyjęte do przedszkola. Efektem będzie możliwość kontynuowana działalności edukacyjno-społecznej oraz zwiększenie jej zasięgu.

Wymiana ogrodzenia w przedszkolu w Lyndhurst

Realizacja projektu we współpracy z partnerem prowadzącym przedszkole w Lyndhurst w Johannesburgu (RPA), została zaplanowana na okres od 15 czerwca do 15 listopada 2015 r., zostaną tam przeprowadzone wszystkie działania projektowe.

W poprzednich latach w placówce przeprowadzono remont sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych. Ze względu na brak funduszy nie wymieniono płotu, który obecnie jest w złym stanie technicznym i tym samym nie zapewnia dzieciom i mieniu należytej ochrony.

Celem projektu jest postawienie nowego ogrodzenia wokół przedszkola, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podopiecznych i nauczycieli, wydłużenia żywotności budynków, a także zwiększenia liczby dzieci, które będą mogły zostać przyjęte przez placówkę. Wyższe i solidniejsze, a co za tym idzie, trudniejsze do sforsowania ogrodzenie pozwoli także na zmniejszenie prawdopodobieństwa dokonania napadu rabunkowego, którego wskaźnik, według statystyk policyjnych prowadzonych w dzielnicy Lyndhurst jest jednym z najwyższych na świecie.

Beneficjentami działań projektowych są rodzice, nauczyciele i dzieci uczęszczające do przedszkola. Ze względu na trwałość projektu szacowaną na 20 – 30 lat z efektów projektu, długofalowo, będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

Wymiana ogrodzenia w przedszkolu w Lyndhurst

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do ośrodka. Stare ogrodzenie nie mogło tego zagwarantować. Było niskie i przerdzewiałe, miejscami połatane zwojami drutu. Jego wymiana znacząco poprawiła bezpieczeństwo ok. 160 dzieci uczęszczających do przedszkola, a także komfort psychiczny rodziców i nauczycieli (sióstr zakonnych prowadzących ośrodek). Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie przedłużenie żywotności placówki i zwiększenie liczby osób, które będą mogły skorzystać z ośrodka.

Trwałość efektów szacowana jest na 20 - 30 lat, nowe ogrodzenie, w zakresie ekologii i bezpieczeństwa, spełnia wymagania i normy charakterystyczne dla placówek publicznych, w szczególności wykorzystywanych przez dzieci.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu z programu Polska Pomoc w wysokości ok. 54 000 PLN (ok. 14 000 USD, budżet całego projektu wyniósł ok. 60 000 PLN (ok. 15 000 USD). Pozostała część pieniędzy była wkładem własnym partnera, który odpowiadał także za zakup materiałów, wybór wykonawcy i nadzór na pracami remontowymi. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 3,9388 PLN.