Polska pomoc

Wybrane projekty polskiej pomocy 2007

Pomoc dzieciom w Syrii 

Biblioteka w Andżarze

Białoruska biblioteka internetowa-Kamunikat.org

Projekt portalu internetowego - domkaukaski.org

Projekt Fundacji Simba Friends "Aktywizacja społeczności Sega - edukacja IT, ekorozwój"

Projekt „Promocja i rozwój agroturystyki w Pankisi"

Wystawa o Milenijnych Celach Rozwoju

Projekt „Nikt za nas tego nie zrobi... polsko - gruzińskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej"

Szermierze dla Palestyny

Dostęp do internetowych baz czasopism oraz publikacji naukowych dla Parlamentu Gruzji oraz Gruzińskiej Biblioteki Narodowej

w górę

Tagi