Polska pomoc

 

Wsparcie podstawowej opieki medycznej w dziedzinie medycyny rodzinnej, edukacji medycznej i poprawy warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

Od wiosny 2014 roku państwo oraz społeczeństwo w Iraku znajduje się w stanie ostrego kryzysu. Całe regiony zostały przejęte i pozostają pod kontrolą bojowników państwa islamskiego. W wyniku tej sytuacji ponad 2,2 mln Irakijczyków zostało zmuszonych do ucieczki przed przemocą w ich własnym kraju. Część z nich znalazła schronienie w północno-wschodniej części kraju. Jednak ok. 1 mln uciekinierów wybrało na miejsce tymczasowego zamieszkania słabo zaludniony region Kurdystanu, wokół miejscowości Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah. W sumie znajduje się tam 5 mln osób potrzebujących pomocy humanitarnej (osób wewnętrznie przesiedlonych i miejscowych mieszkańców).

Uchodźcy wewnętrzni potrzebują wsparcia w dostępie do podstawowej pomocy medycznej, a także w przypadkach chorób zakaźnych i stanach nagłych dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Brak dostępu do podstawowej opieki medycznej dotyczy zarówno osób wewnętrznie przesiedlonych jak i mieszkańców lokalnych. Ogólna liczna mieszkańców prowincji Diyala to 980 000 osób.

Wsparcie podstawowej opieki medycznej w dziedzinie medycyny rodzinnej, edukacji medycznej i poprawy warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez doposażenie laboratorium w szpitalu w mieście Khanaqueen w prowincji Diyala oraz podniesienie kompetencji i wiedzy personelu medycznego szpitala poprzez dostarczenie wskazanego przez szpital sprzętu oraz organizację szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego średniego szczebla, pracującego w szpitalu. Projekt obejmuje także doposażenie izby zdrowia w okręgu Jalawlah oraz podniesienie wiedzy personelu medycznego izby poprzez dostarczenie wskazanego przez izbę sprzętu oraz organizację szkolenia dla lekarzy, specjalistów i personelu medycznego średniego szczebla, pracującego w tej izbie zdrowia.

Dzięki realizacji projektu pogłębiona zostanie wiedza liderów społeczności dystryktu Khanaqueen na temat WASH – metod uzdatniania i przechowywania wody pitnej, bezpiecznej sanitarnie budowy latryn oraz bezpiecznych zachowań higienicznych. Nastąpi zwiększenie dostępu do bezpłatnej pomocy medycznej, podstawowych badań i leków poprzez pracę kliniki mobilnej w okręgu Kolay oraz polepszenie sytuacji higienicznej rodzin w tym okręgu (poprzez dystrybucję 2 000 pakietów higienicznych). Ponadto społeczność w okręgu Kolay, dzięki działaniom edukatorów uzyska wiedzę na tematy związane z higieną oraz metodą uzdatniania i przechowywania wody pitnej.