Polska pomoc

 

Wsparcie istniejących i tworzenie nowych spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie.

Jednym z głównych problemów społecznych południowego Tadżykistanu są skutki masowych migracji zarobkowych mężczyzn do Rosji. Emigranci często zakładają tam nowe rodziny, zrywając równocześnie kontakt z żoną i dziećmi lub też przysyłają środki niewystarczające na utrzymanie rodzin tadżyckich. W celu wyżywienia siebie i swoich dzieci kobiety są zmuszone do podjęcia pracy zarobkowej. Z braku innych możliwości zatrudniają się do prac dorywczych czy sezonowych (przede wszystkim przy zbiorze bawełny). Ich trudna sytuacja materialna stała się głównym problemem do którego rozwiązania prowadził projekt.

Działaniami projektowymi objęto łącznie ponad 150 beneficjentek zamieszkujących miejscowość Shahrtuz i okolice. Otrzymały one pomoc w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w celu polepszenia warunków ich życia oraz zwiększenia dochodów. Działania polegały na przeprowadzeniu warsztatów oraz indywidualnych konsultacji dotyczących prowadzenia własnego biznesu. Beneficjentki otrzymały ponadto mikrokredyty, a część z nich także środki na rozwój swojej firmy. Kobiety rozpoczynały pracę głównie przy uprawie warzyw w tunelach foliowych, hodowli bydła, czy też w ramach wspólnej działalności krawieckiej.  Dzięki projektowi powołano ponadto 5 nowych spółdzielni kobiecych.

Projekt był kontynuacją i rozszerzeniem działań rozpoczętych w 2012 r. i realizowanych wspólnie z partnerem lokalnym – organizacją „Chashma”.