Polska pomoc

Warsztaty podczas V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

 

Warsztaty dla obecnych i potencjalnych partnerów programu polskiej współpracy rozwojowej podczas V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących projekty rozwojowe, wolontariackie i dotyczące edukacji globalnej finansowane z programu polskiej współpracy rozwojowej (bądź zainteresowane ubieganiem się o finansowanie projektów w przyszłości) na warsztaty służące lepszemu przygotowaniu i przeprowadzeniu projektów.

Warsztaty są organizowane w ramach V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, które odbędzie się 29 września 2012 r. (sobota) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej jest największym w Polsce, dorocznym wydarzeniem organizowanym przez MSZ celem przybliżenia polskiemu społeczeństwu działalności Polski na rzecz krajów rozwijających się, a także globalnych wyzwań rozwojowych. Forum jest adresowane do środowisk zaangażowanych we współpracę rozwojową oraz do szerokiej publiczności.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztat I: Komponent edukacyjny w projektach rozwojowych

Godz.: 10:30 – 12:00

Przygotowanie i prowadzenie: Justyna Janiszewska, Fundacja Edukacja dla Demokracji

Maks. liczba uczestników: 25 osób

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie planowania komponentów edukacji globalnej w projektach rozwojowych i wolontariackich finansowanych przez MSZ. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z ideą i kluczowymi zasadami edukacji globalnej oraz przykładami dobrych praktyk – dobrze zaplanowanych i zrealizowanych komponentów edukacyjnych z lat ubiegłych. W oparciu o te przykłady zostaną omówione założenia, jakie warto mieć na uwadze planując komponent edukacji globalnej w projektach rozwojowych i wolontariackich zgłaszanych do konkursów dotacyjnych organizowanych przez MSZ.

Adresaci: pracownicy i wolontariusze organizacji społecznych i instytucji publicznych realizujących projekty rozwojowe, wolontariackie oraz dotyczące edukacji globalnej w ramach polskiej współpracy rozwojowej lub zainteresowanych podjęciem takiej działalności.

Formularz zgłoszeniowy

 

Warsztat II: Perspektywa praw człowieka w projektach rozwojowych

Godz.: 12:15 – 13:45

Przygotowanie i prowadzenie:Marcin Wojtalik i Kordian Kochanowicz, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Maks. liczba uczestników: 18 osób

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami związanymi perspektywą praw człowieka w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektów rozwojowych. Zaprezentowane zostaną konkretne narzędzia wdrażania projektów, a także przykłady zastosowania tych narzędzi w pracy w terenie. Praktyczne ćwiczenia umożliwią uczestnikom omówienie wybranych dylematów stojących przed podmiotami zaangażowanymi we współpracę rozwojową. Uczestnicy warsztatu otrzymają po egzemplarzu przewodnika pt. „Perspektywa praw człowieka w programach i polityce rozwojowej” i inne materiały służące dalszemu pogłębieniu wiedzy o tej tematyce.

Adresaci: pracownicy i wolontariusze organizacji społecznych i instytucji publicznych realizujących projekty rozwojowe i/lub wolontariackie w ramach polskiej współpracy rozwojowej lub zainteresowanych podjęciem takiej działalności.

Formularz zgłoszeniowy

 

Warsztat III: Jak ciekawie informować o projekcie rozwojowym?

Godz.: 14:00 – 15:45

Przygotowanie i prowadzenie:Piotr Bazylko, Media & Doradztwo Sp. z o.o.

Maks. liczba uczestników: 20 osób

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności współpracy z mediami pod kątem promowania projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje redakcja i z kim w niej najlepiej rozmawiać. Zostaną zapoznani z podstawowymi wymogami, jakie powinien spełniać ciekawy materiał prasowy na temat projektu, aby miał szanse zyskać zainteresowanie mediów, w szczególności prasy i radia. Zapoznają się także ze sposobami własnej aktywności informacyjnej na forach społecznościowych. Praktyczne ćwiczenia pozwolą na omówienie kluczowych elementów dobrego tekstu prasowego i podstawowych błędów popełnianych podczas redagowania materiałów.

Adresaci: pracownicy i wolontariusze organizacji społecznych i instytucji publicznych realizujących projekty rozwojowe, wolontariackie lub dotyczące edukacji globalnej dofinansowane przez MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2012 r.

Formularz zgłoszeniowy

 

Warunki uczestnictwa

  1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  2. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego właściwego dla danego warsztatu należy przesyłać na adres: edukacja.globalna@msz.gov.pl do dnia 17 września 2012 r.
  3. Kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na warsztaty telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 21 września 2012 r.
  4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów.
  5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy nie przewidują zakwalifikowania więcej niż jednej osoby z danej organizacji lub instytucji.

 

Informacji udziela

Małgorzata Michalczyk, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, tel. (22) 523-87-79, e-mail: malgorzata.michalczyk@msz.gov.pl.

w górę

Tagi