Polska pomoc

Warsztaty filmowe

 

Zaproszenie skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji

publicznych do udziału w warsztatach filmowych dla amatorów


W ramach IV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej zapraszamy do udziału w warsztatach filmowych dla amatorów, które odbędą się w dniu 18 września 2010 r. w Warszawie Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66. Warsztaty skierowane są do pracowników i woluntariuszy organizacji społecznych i instytucji publicznych, które otrzymały w latach 2009-2010 dotacje z polskiej pomocy zagranicznej na projekty rozwojowe, wolontariackie oraz dotyczące edukacji rozwojowej.

Warsztaty będą trwały około 8 godzin. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach praktycznych z operatorem oraz zrealizują podczas Forum nagranie według wcześniej ustalonego scenariusza. Część montażowa przeprowadzona zostanie w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej, następnie wyniki pracy zostaną zaprezentowane w Sali kinowej BUW. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi kamerę oraz stanowisko montażowe wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy program warsztatów

9:00 - 11:00

warsztaty z 3 operatorami (wprowadzenie merytoryczne połączone z prezentacją i obsługą podstawowych funkcji kamery)

11:00 - 11:30

praca w podgrupach - 7 osób kontynuuje zajęcia z operatorem; 8 osób w grupach 2 osobowych wychodzi rejestrować materiał filmowy w ramach Forum (opieka operatorów)

11:30 - 12:00

zamiana grup

12:00 - 12:45

przegląd wybranych materiałów zarejestrowanych w trakcie zajęć praktycznych, komentarz

12:45 - 13:15

przejazd uczestników szkolenia do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej

13:15 - 16:45

montaż filmów - praca na stanowisku do montowania filmów pod okiem profesjonalisty; wykorzystanie prostego programu do montażu

16:45 - 17:15

przejazd uczestników szkolenia do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

~ 17:15

prezentacja zrealizowanego i zmontowanego przez uczestników szkolenia materiału filmowego

w górę

Tagi

Komentarzy: 1 Dodaj komentarz
Brałam udział w podobnych warsztatach organizowanych przez AKA....
Miały one charakter bardziej aktorski. Dobrze również wspominam warsztaty filmowe organizowane przez http://warsztaty.kinoamatorskie.pl/. W sumie wtedy zaszczepiłam się filmową pasją, a...
 07.03.2012 20:53Nasti