Polska pomoc

WFP dziękuje Polsce za wkład w walkę z głodem na świecie

Światowy Program Żywnościowy (WFP) wyraził uznanie dla postępującego zaangażowania Polski w walkę z głodem i ubóstwem na świecie. Na konferencji prasowej w Warszawie 30 marca John Powell, Zastępca Dyrektora Wykonawczego WFP, podziękował Polakom za przekazanie w roku 2006 1,2 miliona dolarów na programy pomocy żywnościowej WFP dla ludności Gruzji, Afganistanu, Angoli, Demokratycznej Republiki Konga, Tanzanii i Etiopii. John Powell podkreślił, że Polska jest najbardziej hojnym spośród nowych krajów Unii Europejskiej.

Jak wyjaśniał Powell, w stanie chronicznego głodu i niedożywienia żyje 850 milionów ludzi na świecie, a za każdą z tych anonimowych liczb kryje się konkretna twarz i życie konkretnej osoby. Zaznaczył, że brak podstawowych składników odżywczych odciska największe piętno na dzieciach i młodych kobietach - stanowi barierę w dostępie do edukacji i tym samym zamyka ludzi w błędnym kole ubóstwa.

Na proces dojrzewania polskiego społeczeństwa do gotowości niesienia pomocy biedniejszym krajom zwrócił uwagę dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Jerzy Pomianowski. Wskazał na przynależność Polski do grupy najbogatszych państw świata i naszą zdolność do otwierania uboższym społeczeństwom perspektyw godnego życia.

Podczas konferencji zaprezentowano krótki film - reklamę społeczną, w której do odpowiedzi na problem głodu i do wsparcia dla działań WFP zachęca Robert Korzeniowski, Ambasador Dobrej Woli WFP. Goszczący na konferencji Robert Korzeniowski zapewniał, że bez chwili wahania zdecydował się na wsparcie aktywności WFP na rzecz najbardziej potrzebujących ludzi na świecie. Przypomniał znakomicie wykorzystane szanse, jakie otrzymała Polska dzięki pomocy z zagranicy, a także on sam, będąc jeszcze u progu kariery sportowej i podkreślił, jak wielu ludzi na świecie jest takich szans pozbawionych.

Światowy Program Żywnościowy (ang. World Food Programme, WFP) jest instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Rzymie. Od 1963 roku prowadzi działalność humanitarną, przekazując corocznie żywność 90 milionom ludzi w ponad 80 najbiedniejszych krajach świata.

Przy współpracy z WFP Polska od kilku lat aktywnie działa w obszarze pomocy żywnościowej. W roku 2006 za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polska przekazała 1,2 miliona dolarów na sfinansowanie projektów żywnościowych m.in. w Gruzji, Afganistanie, Angoli, Demokratycznej Republice Konga, Tanzanii i Etiopii.

Wysłuchaj reportażu Programu Pierwszego Polskiego Radia:

w górę

Tagi