Polska pomoc

Ustawa o współpracy rozwojowej uchwalona przez Senat RP

 

14 września 2011 r. ustawa o współpracy rozwojowej została uchwalona przez Senat RP. Poprawki do ustawy zgłoszone przez senatorów, dotyczące m.in. programowania pomocy rozwojowej oraz zadań, które mogą zostać powierzone Fundacji Wiedzieć Jak, przekazane zostały pod obrady Sejmu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w dniach 15-16 września br.

w górę

Tagi