Polska pomoc

 

Umacnianie kobiet w Tajlandii poprzez edukację prawno-człowieczą i językową

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z Bridges Across Borders Southeast Asia (BABSEA) zrealizowała projekt warsztatów edukacyjnych na rzecz kobiet ze środowisk szczególnie narażonych na łamanie praw człowieka – dziewcząt z Juvenile Detention Centre oraz samotnych matek z Wild Flower House for Single Mothers w Tajlandii. Projekt zakładał warsztaty z zakresu praw człowieka w obu placówkach oraz przygotowanie publikacji umożliwiającej kontynuację tego typu działań w innych krajach Azji południowo-wschodniej. Ponadto, celem projektu były również akcje fundraisingowe i promujące prawa człowieka, wspomagające realizację głównych założeń. W projekcie wzięły udział dwie polskie wolontariuszki.

Podczas realizacji projektu stworzone zostały 22 scenariusze zajęć, przeprowadzono 34 warsztaty, w tym 2 dla wolontariuszy organizacji przyjmującej, 12 dla samotnych matek z Wild Flower House for Single Mothers oraz 20 dla dziewcząt z Juvenile Detention Centre. W zajęciach uczestniczyło łącznie 49 osób, w tym 5 studentów Payap University i Chiang Mai University – wolontariuszy organizacji przyjmującej, 9 samotnych matek z Wild Flower House for Single Mothers oraz 35 dziewcząt z Juvenile Detention Centre. Ponadto odbyły się również wydarzenie sportowe „Trio for Justice” oraz Konferencja Południowoazjatyckich Klinik Prawa w organizacji których pomagały wolontariuszki.