Polska pomoc

Ukraińskie Karpaty mają strategiczny kierunek rozwoju

20 października 2019 roku Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła Program rozwoju ukraińskich Karpat na lata 2020-2022. Dokument jest efektem debat przeprowadzonych w czterech zainteresowanych obwodach - lwowskim, zakarpackim, iwano-frankiwskim, czerniowieckim - oraz w Kijowie z udziałem władz lokalnych i centralnych.

Debaty z kolei były jednym z elementów projektu „Trwały rozwój ukraińskich Karpat” realizowanego przez Ukraińskie Stowarzyszenie Rejonowych i Obwodowych Rad we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie. W trakcie trwania projektu dokonano przeglądu problemów, których rozwiązanie potrzebuje wsparcia państwa oraz uzgodniono konkretne działania mające pomóc w ich rozwiązaniu. Projekt finansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze środków Polskiej pomocy.

W pracach wzięli udział deputowani, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gmin i Terytoriów, władze samorządowe oraz regionalne, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci. Ministerstwo Rozwoju Gmin i Terytoriów – odpowiedzialne za opracowanie programu – zauważyło, że w ostatnich latach zaakceptowano zmianę polegającą na odejściu od pomocy i systemu ulg do podejścia zakładającego konieczność przyciągania inwestycji i wsparcia małego oraz średniego biznesu. Program rozwoju ukraińskich Karpat na lata 2020-2022 uwzględnia projekty wpisujące się w strategiczne cele rozwoju państwa. Inicjatywy te mają stanowić punkt wyjścia dla wzrostu gospodarczego, przyciągania inwestycji oraz uczynienia z osobliwości Karpat atutów.

Ministerstwo Rozwoju Gmin i Terytoriów - nie tylko zbierało propozycje od regionów, ale także wsłuchiwało się w głos władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Niejednokrotnie wyjaśniało i pomagało przejść z myślenia o pojedynczych problemach do myślenia strategicznego. Koordynowało także prace polegające na opracowaniu i wyborze inicjatyw, które zostały uwzględnione w Programie rozwoju ukraińskich Karpat na lata 2020-2022.   

w górę

Tagi