Polska pomoc

Uchwalenie ustawy o współpracy rozwojowej

16 września 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o współpracy rozwojowej. Wydarzenie to wieńczy wieloletnie starania nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także środowiska polskich organizacji pozarządowych, którym bliska pozostaje idea solidarności międzynarodowej.

Ustawa zawiera instrumentarium umożliwiające sprawną koordynację oraz realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej opartej na trzech elementach stanowiących jednocześnie trzy najistotniejsze obszary naszej aktywności wobec krajów rozwijających się: pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz wspieraniu demokracji. Wzmocni ona również polskie działania w obszarze edukacji globalnej.

Przyjęcie ram legislacyjnych dla działań w zakresie współpracy rozwojowej podczas przewodnictwa w Radzie UE to szczególna legitymizacja naszej aktywności w tej dziedzinie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad ustawą.

w górę

Tagi