Polska pomoc

 

U podnóża góry – program edukacji pozaformalnej dla młodzieży z Palacagüina w Nikaragui

W okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie "Jeden Świat" we współpracy z The Congregation of the Divine Word - Central America Region SVD zrealizowało projekt z zakresu edukacji pozaformalnej w Palacagüina w Nikaragui. Projekt skierowany był głównie do młodzieży, ale objął swoim zasięgiem całą społeczność lokalną. Dzięki przeszkoleniu trenera sportowego i stworzeniu grupy lokalnych wolontariuszy działania rozpoczęte podczas projektu były kontynuowane po jego zakończeniu.  

Celem projektu było stworzenie, zgodnie z lokalną Strategią Rozwoju, programu edukacji pozaformalnej dla młodzieży mieszkającej w nikaraguańskiej gminie Palacagüina i wzmocnienie zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. W kraju, w którym dostęp do szkolnictwa, zwłaszcza na poziomie ponadpodstawowym, nie jest powszechny rola edukacji pozaformalnej jest szczególna – to szansa na kształtowanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy bez konieczności tworzenia sztywnych ram procesu nauczania, w pełnej zgodzie z potrzebami grupy odbiorców i społeczności lokalnych. W Palacagüina praktycznie nie istniała oferta tego typu zajęć edukacyjnych dla młodzieży – projekt miał na celu zapełnienie tej luki wpisując się tym samym w realizację drugiego Milenijnego Cel Rozwoju dot. zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji. Projekt realizował cele polskiej pomocy rozwojowej przyczyniając się do rozwoju społecznego gminy Palacagüina zgodnie ze strategią rozwoju przyjętą przez miejscowe władze.

W ramach projektu wolontariusz prowadził zajęcia sportowe (treningi, spotkania warsztatowe, rozgrywki), warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju, zajęcia teatralne i organizował czytanie bajek. Odbyło się w sumie 60 treningów (łącznie 180 godzin zajęć), 18 warsztatów (łącznie 27 godzin zajęć) oraz 12 spotkań grupy teatralnej, podczas których przygotowany został spektakl, który obejrzało ponad 400 widzów z dwóch lokalnych społeczności (Palacagüina i Leon). Wolontariusz zorganizował również rozgrywki piłkarskie z udziałem ośmiu piętnastoosobowych drużyn, które obejrzało na żywo 150 kibiców i widzowie lokalnej telewizji. We współpracy z miejscową młodzieżą wolontariusz zorganizował Tydzień Młodzieży i Święto Kukurydzy – wydarzenia adresowane do całej społeczności lokalnej i angażujące młodzież w roli lokalnych wolontariuszy. W przygotowanie pierwszego z tych wydarzeń włączyło się 43, a drugiego – 35 lokalnych wolontariuszy.

W ramach inicjatywy edukacyjnej powstały nagrania 5 nikaraguańskich bajek oraz 2 scenariusze warsztatów, które zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia „Jeden Świat” i na specjalnie do tego celu utworzonym kanale na YouTube (BajkaZaBajke).