Polska pomoc

Trzynaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

15 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się trzynaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczyła Pani Minister Joanna Wronecka, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem trzynastego posiedzenia Rady było omówienie planów działań na 2018 r. w obszarach priorytetowych w Spójności polityk na rzecz rozwoju w zakresie Nielegalnych przepływów finansowych w obszarach: Walka z unikaniem opodatkowania oraz Walka z praniem pieniędzy oraz Upowszechnianie i wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rada omówiła dokumenty zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto Pani Minister J. Wronecka przedstawiła informację nt. planu ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na lata 2018 i 2019. Dodatkowo członkowie Rady dyskutowali o możliwości wypełnienia politycznego zobowiązania Polski do osiągnięcia poziomu wydatków 0,33% DNB do 2030 roku na Oficjalną Pomoc Rozwojową.

w górę

Tagi