Polska pomoc

Trzecia Warszawska Wschodnioeuropejska Konferencja (Warsaw East European Conference, WEEC)

5 lipca zainaugurowano obrady Trzeciej Warszawskiej Wschodnioeuropejskiej Konferencji organizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Głównym Tematem Konferencji jest dwudziestopięciolecie przemian w świecie postkomunistycznym: od zimnej wojny i komunistycznego totalitaryzmu poprzez Solidarność i pieriestrojkę w ZSRR do postkomunistycznych demokracji, nowych dyktatur i "kolorowych rewolucji". Przedmiot dyskusji stanowi ponadto kwestia bezpieczeństwa w regionie oraz organizacje międzynarodowe (WNP, Pakt Taszkencki, GUAM, Wspólna Przestrzeń Ekonomiczna i Szanghajska Organizacja Współpracy), jak również współczesne projekty polityczne takie jak Wspólnota Demokratycznego Wyboru zainicjowana przez prezydentów Gruzji i Ukrainy.

W 2006 roku Studium Europy Wschodniej otrzymało wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych na bieżącą działalność dydaktyczną.

w górę

Tagi