Polska pomoc

Szkolenie nt. edukacji rozwojowej

3-4 października 2006 r. w Warszawie odbyło się szkolenie nt. edukacji rozwojowej zorganizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

W szkoleniu wzięło udział 28 pracowników organizacji pozarządowych nauczycieli, przedstawicieli administracji i instytucji międzyrządowych zaangażowanych w działalność na rzecz edukacji rozwojowej.

Szkolenie przeprowadził pan Douglas Bourn - szef brytyjskiego Development Education Association (DEA) i Centrum Badawczego Edukacji Rozwojowej przy Instytucie Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone w oparciu o metody stosowane w edukacji rozwojowej. Omówiono koncepcję i zasady edukacji rozwojowej, metodologię pracy w systemie edukacji formalnej i nieformalnej, przykłady działań i dobrych praktyk oraz metody oceny jakości i skuteczności działań edukacyjnych.

W dyskusjach poruszano m.in. problem braku dobrego polskiego odpowiednika na określenie obszaru edukacji rozwojowej (ang. development education) oraz potrzebę dostosowania wypracowanych przez praktyków metod i treści do potrzeb polskiego społeczeństwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zwracali uwagę na cenne wskazówki dotyczące metod prowadzenia zajęć, lekcji i warsztatów, podkreślali otwarte podejście prowadzącego zajęcia, docenili możliwość prowadzenia dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów.

Jednym z wielu pozytywnych efektów szkolenia było doprowadzenie do spotkania grona osób reprezentujących różne organizacje i instytucje podejmujące działania z zakresu edukacji rozwojowej. Uczestnicy deklarowali wolę i chęć kontynuacji tego rodzaju spotkań oraz współpracy z poznanymi w trakcie szkolenia organizacjami.

Więcej o edukacji rozwojowej:

http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/

w górę

Tagi